Ankara Anlaşması Vizesi

İngiltere, dünyanın en büyük ekonomik pazarlarından birine sahiptir. Bu yüzden bir iş yeri açmak, geliştirmek ve cariyerinizi büyütmek için çok önemli bir fırsat sağlamaktadır.

İngiltere’de çalışmak size yepyeni bağlantılar, kariyer imkanları ve yeni bir dünyayı tanıma ve keşfetmek için yepyeni bir anlayış kazandıracaktır. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları’nın yararlanabildiği, Ankara Antlaşması ile şirket açmak için büyük bütçelere ihtiyaç duymayacak ve dünyanın en büyük şirket pazarlarından birinde açacağınız bir işletme ile yer alabileceksiniz.

Ankara Antlaşması, İngilizce adıyla adıyla European Community Association Agreement, ECAA (Avrupa Topluluğu İşbirliği Anlaşması)’nın Türkiye’de söylenegelen ismidir. Ankara Anlaşması Vizesi, bu anlaşmayı imzalamış ülkeler ve Türkiye arasında gerçekleştirilmiş olup, Türkiye dahil olmak üzere Avrupa birliği sağlamış ülkelerin vatandaşlarına İngiltere tarafından verilen iş kurma izni sağlayan vizedir.

Avrupa Birliği Anlaşması (ECAA) Türk vatandaşlarının, İngiltere’ye giriş yapılmasını sağlayacak vize ve kendi işletmesini açmasını ya da diğer bir işletmede yatırım ile çalışması hakkını tanır.

Bu vizeye başvurmak için amacınız;

 • İngiltere’de bir işyeri açma ya da,
 • Birleşik Krallık üzerinde kayıtlı ve kurulu bir işletmenin devamına veya büyümesine katkıda bulunarak hissedar olmalıdır.

Başvuruda bulunacak şahıslarda aranılan özellikler;

 • Türk vatandaşı olmak
 • Aile ile gelinecek ise, aile bireylerinin geçinmesine yeterli olacak bir gelire sahip olabileceğini ispatlamış olmak
 • Gerçek anlamda bir iş kurma niyetinin bulunması
 • İşletmenin devamı için giderlerin belirli bir kısmını ödeyebilecek olmak
 • Bahsi geçen iş yerinin kurulması için yeterli sermayenin ortaya konulması ve gösterilmesi

İngiltere’de kurulu bir şirkete katılma niyeti olan bireyler;

 • Başvuru sahibinin hizmetine ve yardımına ihtiyaç duyulduğunun gösterilmesi.
 • İşletmenin devamı için aktif bir şekilde görev almak

Vize Uzatma Taleplerinde;

Vizesini veya oturma iznini uzatmak isteyen başvuru sahipleri;

 • İşyerinin giderlerini karşılayabilecek gelire sahip olduğunu ispat etmek,
 • İşyerinin varlığını ispat etmek,
 • Birlikte gelinen aile bireylerine destek olunabildiğini ispat etmek zorundadır.

Bu koşulların kanıtlanması durumunda, vizeniz 3 yıl süreyle uzatılacaktır. Ancak bu dönemde kendi işiniz dışında başka bir yerde çalışmak hakkınız bulunmamaktadır.
Bu koşulların bir çoğunu karşılayıp, bazı delilleri göstermekte güçlük çekmeniz halinde vizeniz 1 yıl süreyle uzatılıp bu süre sonunda tekrar başvurmanız istenmektedir.

Bu koşulların kanıtlanması ile vize 3 yıl süre ile uzatılmaktadır. Ancak, bu süre zarfında kendi işinizin haricinde başka herhangi bir firmada çalışma izniniz bulunmamaktadır. Eğer ki bu koşulların çoğunun karşılanması, ancak bazı delilerin ispatında zorluk yaşanması durumunda vizeniz 1 yıl süre ile uzatılacaktır ve bu bir yılın sonunda tekrar başvurmanız istenecektir.

Toplam 5 yıllık oturumun sonunda başvuru sahipleri vatandaşlığa hak kazanacaklardır.